BETER BIJ DE LES

Hoogbegaafde kinderen maar ook kinderen die naar de middelbare school gaan, kunnen wel een extra training gebruiken rondom de executieve functies, de regelfuncties van het brein. Denk hierbij aan: taak initiatie, taak inhibitie, metacognitie, volhouden van aandacht, werkgeheugen, plannen & organiseren etc..

Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties. Door de training van ‘Beter bij de les’ krijgen kinderen meer inzicht in hun leergedrag. Het kind wordt getraind om naar het eigen functioneren te kijken, zodat het zichzelf uiteindelijk zo veel mogelijk zelfstandig kan bijsturen. Naast het aanleren van leerstrategieën ten aanzien van aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag en metacognitie, wordt ook het werkgeheugen getraind met de oefeningen.

Ik gebruik hierbij vooral de Beter bij de Les methodiek met aanvulling van andere executieve functie hulpmiddelen.

Saskia heeft ons zoontje van 11 een aantal bijeenkomsten begeleid. Hierin heeft ze samen met hem gekeken naar wat je nodig hebt om te kunnen leren en hoe je zaken op kan pakken als je ze lastig vindt.  Wij hebben deze zorg en begeleiding als erg prettig ervaren. Saskia luistert goed naar de hulpvraag van ons als ouders, maar sluit ook bijzonder goed aan op het kind. Ons zoontje vond het prettig om met haar samen te werken en altijd gezellig. De materialen die ze gebruikt, het breinkasteel, maken dat het voor kinderen ook heel visueel is en ze goed bij kan blijven. De terugkoppeling naar ons als ouders toe verloopt goed. Saskia is laagdrempelig in het contact en houdt ons als ouders op de hoogte van de besproken zaken. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met school en de juf. Deze samenwerking verloopt soepel en dat maakt dat je als ouders veel vertrouwen hebt in deze begeleiding. Ons zoontje heeft flinke stappen gemaakt en tools meegekregen waar hij veel baat bij heeft in het leren leren. De juf heeft een enorme groei gezien in zijn werkhouding nadat hij de begeleiding had doorlopen. Wij zijn erg blij dat we hiervoor hebben gekozen. Complimenten voor de zorg en begeleiding van Saskia van Rembrandts meesterwerk.

Familie Oldeman

REMBRANDTS MEESTERWERK  |  LOODS 9, Hensjesweg 9a, 3772AZ Barneveld  |  Tel.: 06 41 93 43 59