ZELFVERTROUWEN

Kinderen hebben de potentie om zelfbesef, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Het is een taak van ouders, verzorgers en het onderwijs en maatschappij om daar tijd en aandacht aan te besteden. Een achterstand in deze vaardigheden kan van invloed zijn op het functioneren en welbevinden van het kind in zijn groei naar volwassenheid.  Minder ontwikkelde weerbaarheid en faalangst kunnen o.a. het gevolg zijn.

Ik maak gebruik van de methodes “Ik ben Oké” en “Je bibbers de baas”. Daarnaast zet ik ook elementen uit de Kanjertraining in (gecertificeerd Kanjertrainer).

De kinderen worden weerbaarder:
Ze gaan zichzelf beter begrijpen.
Ze leren hoe je handige oplossingen kunt verzinnen als er iets vervelends of onverwachts gebeurt.
Ze leren positief te denken.

Ze leren stress te herkennen en ontspanningsoefeningen te doen.
Ze leren hun eigen kwaliteiten kennen.
Ze kunnen na afloop anderen meestal beter begrijpen.
Ze leren benoemen wat ze meemaken en hoe ze zich kunnen ontspannen.

Tools als: emoties herkennen, maken van helpende gedachtes en leren ontspannen, worden aangeleerd en mee gegeven in een ‘gereedschapskistje’.

Saskia heeft de afgelopen periode een leerling uit mijn groep begeleid. Voorafgaand aan een behandeling hadden we steeds even kort contact zodat zij met de leerling kon werken aan een aantal dingen die ik die week gesignaleerd had. Na een behandeling kreeg ik van Saskia tips en handvatten om te gaan gebruiken met de betreffende leerling. Deze sloten dan aan bij wat Saskia en hij besproken hadden. Een hele fijne samenwerking op deze manier, waarbij de leerling zo optimaal mogelijk begeleiding kreeg en ik het gevoel heb dat we echt samen om dit kind heen staan: Saskia als begeleider en ondersteuner, de ouders en ik als leerkracht.

Agnes Bouwmeester

REMBRANDTS MEESTERWERK  |  LOODS 9, Hensjesweg 9a, 3772AZ Barneveld  |  Tel.: 06 41 93 43 59